Kraków

Doradztwo marketingowe, planowanie i organizacja marketingu

Realizujemy specjalistyczne usługi wspierające proces planowania marketingowego oraz organizację działań i procesów marketingowych w przedsiębiorstwie.

Doradztwo marketingowe obejmuje specjalistyczne usługi w zakresie opracowania najważniejszych założeń marketingu strategicznego w przedsiębiorstwie. Szczegółowy zakres usług doradczych ustalany jest indywidualnie oraz dostosowywany do specyfiki działalności firmy i rynku.

Usługi doradztwa marketingowego realizowane są w formie projektów doradczych. W skład zespołu projektowego wchodzą konsultanci, analitycy oraz menadżer projektu. Prace podzielone są na etapy. Na koniec każdego etapu dokonywana jest prezentacja oraz omówienie wyników dotychczasowych prac.

W procesie realizacji doradztwa marketingowego, LAP development współpracuje ściśle z Klientem. Konsultanci biorący udział w projekcie opierają się nie tylko na informacjach wewnętrznych przekazanych przez przedsiębiorstwo, ale także na informacjach zewnętrznych pozyskanych z niezależnych źródeł.

Doradztwo marketingowe Kraków