Kraków

Doradztwo strategiczne, planowanie strategiczne, rozwój biznesu

Świadczymy eksperckie usługi doradcze wspierające proces planowania strategicznego nastawionego na rozwój działalności oraz wzrost wartości przedsiębiorstw.

Doradztwo strategiczne obejmuje specjalistyczne usługi, których celem jest identyfikacja najlepszych możliwych ścieżek rozwoju działalności przedsiębiorstw. Zakres i szczegółowy sposób realizacji usług ustalany jest indywidualnie w zależności od celów, które zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo.

Projekty doradztwa strategicznego realizowane są najczęściej w formie audytów, ekspertyz i warsztatów strategicznych z udziałem kierownictwa. Końcowym rezultatem projektów są raporty zawierające diagnozę sytuacji, wyniki analiz, rekomendacje oraz opracowania dokumentów strategicznych przedsiębiorstwa.

W projektach doradczych biorą udział eksperci, konsultanci i analitycy LAP development, których doświadczenie tematyczne i branżowe pokrywa się z przedmiotem projektu. Projekty realizowane są etapowo, a bieżące wyniki omawiane są z Klientem po zakończeniu poszczególnych etapów.

Doradztwo strategiczne Krakow