Kraków

Outsourcing marketingowy, outsourcing marketingu i sprzedaży

Oferujemy outsourcing procesów biznesowych w obszarze marketingu i sprzedaży. Organizujemy zasoby do realizacji procesów biznesowych na zewnątrz firmy.

Outsourcing marketingowy obejmuje szerokie spektrum działań, których zakres, czas realizacji oraz intensywność ustalane są w zależności od celów marketingowych i handlowych Klienta oraz od budżetu jakim dysponuje.

Projekty outsourcingu marketingowego trwają zazwyczaj około roku i poprzedzone są kilkumiesięcznym okresem przygotowania projektu do realizacji. W tym czasie organizowane są zasoby, infrastruktura oraz narzędzia niezbędne do wykonywania zadań w projekcie.

Istnieje także możliwość realizacji krótszych projektów outsourcingowych. Dotyczą one okresowego wsparcia procesów marketingowych i sprzedażowych Klienta. LAP development udostępnia wówczas określone zasoby i kompetencje do obsługi bieżących działań marketingowych i handlowych.

Outsourcing marketingowy Kraków