Kraków

Plany marketingowe, plany sprzedaży, plany promocji, media plany

Plan marketingowy porządkuje działania marketingowe w logiczną i zintegrowaną całość. Umożliwia także koncentrację działań na realizacji celów marketingowych.

Plan marketingowy definiuje cele i optymalne środki ich realizacji

W procesie planowania operacyjnego marketingu definiowane są działania marketingowe, promocyjne lub reklamowe, które zapewniają najbardziej efektywny sposób realizacji założonych celów. Cele marketingowe są najczęściej związane z osiągnięciem określonego poziomu sprzedaży, liczby klientów, liczby i wartości transakcji oraz innych wskaźników sprzedażowych.

Dobry plan marketingowy wykorzystuje efekty synergii oraz skali działania firmy

Jednym z ważniejszych zadań LAP development w procesie planowania działań marketingowych jest maksymalna ich integracja ukierunkowana na osiągnięcie jak największej synergii, a także wykorzystanie wszystkich procesów i form aktywności przedsiębiorstwa do uzyskania efektu skali.

Doradztwo marketingowe Kraków