Kraków

Strategie marketingowe, planowanie strategiczne marketingu

Strategia marketingowa jest punktem wyjścia do realizacji działań marketingowych przedsiębiorstwa. Planowanie marketingu zaczyna się od strategii marketingowej.

Strategia marketingowa zwiększa skuteczność działań operacyjnych

Strategia marketingowa to fundament każdego dobrze zorganizowanego systemu marketingowego. Brak strategii marketingowej oznacza działanie przedsiębiorstwa w warunkach podwyższonego ryzyka biznesowego.

Strategia marketingowa określa optymalny sposób dotarcia do klienta

Opracowując strategię marketingową konsultanci LAP development definiują narzędzia marketingowe i mechanizmy marketingowe, które pozwalają pozyskać docelową grupę klientów w sposób najbardziej efektywny z możliwych na danym rynku. Każda strategia marketingowa wymaga także okresowej weryfikacji, zwłaszcza w przypadku wystąpienia istotnych zmian wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zmian w otoczeniu zewnętrznym obejmującym klientów i konkurencję.

Doradztwo marketingowe Kraków