Kraków

Strategie marki, strategie pozycjonowania, strategie komunikacji

Strategia marki wyznacza ramy dla działań komunikacyjnych zaadresowanych do docelowej grupy odbiorców. Strategia marki pozwala wyróżnić się wśród konkurencji.

Strategia marki pozwala osiągnąć przewagę nad konkurencją

Strategia marki jest bardzo ważnym elementem marketingu strategicznego, szczególnie istotnym w odniesieniu do produktów i usług o porównywalnej cenie i charakterystyce. Strategia stawia markę w pozycji lepszej od konkurencji z punktu wiedzenia potrzeb i preferencji odbiorców.

Dobra stratgia marki jest trudna do skopiowania przez konkurencję

W procesie formułowania strategii marki definiowane są unikalne korzyści marki, które stanowią jej wyróżnik na tle konkurencyjnych marek w danej kategorii produktowej lub/i dla danego segmentu odbiorców. LAP development pozycjonuje marki w oparciu o atrybuty, które wynikają z rzeczywistej wartości produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo oraz jego kluczowych kompetencji trudnych do naśladowania przez konkurencję.

Doradztwo marketingowe Kraków