Kraków

Strategie rozwoju eksportu, planowanie marketingu międzynarodowego

Strategia rozwoju eksportu i działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa wymaga podejścia uwzględniającego lokalne i międzynarodowe uwarunkowania marketingu.

Rozwój eksportu i dedykowane strategie marketingowe na rynkach zagranicznych

W marketingu międzynarodowym najczęściej nie sprawdza się kopiowanie strategii, która przyniosła sukces na rynku krajowym. Działalność międzynarodowa oraz działania na poszczególnych rynkach zagranicznych wymagają odrębnego planowania marketingowego uwzględniającego lokalne uwarunkowania. Od początku działalności LAP development realizuje projekty z zakresu marketingu międzynarodowego, także jako akredytowany wykonawca w programach rządowych.

Dotacje na opracowanie oraz wdrożenie strategii i planu rozwoju eksportu

Na usługi związane z opracowaniem oraz wdrożeniem strategii eksportowej i planu rozwoju eksportu można obecnie uzyskać dotacje w POIG 6.1 Paszport do Eksportu.

Doradztwo strategiczne Krakow