Kraków

Strategie wzrostu sprzedaży, strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa

Strategia wzrostu określa w jaki sposób wykorzystać zasoby, aby osiągnąć jak najwyższą sprzedaż, rentowność sprzedaży lub wartość marki i przedsiębiorstwa.

Strategia wzrostu definiuje najbardziej dochodowe obszary działalności firmy

Strategie wzrostu sprzedaży i strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa koncentrują się na zdefiniowaniu najbardziej dochodowych obszarów działalności firmy. Obszary te wyznaczane są na podstawie szczegółowej analizy rentowności poszczególnych segmentów odbiorców, grup produktów i kanałów dystrybucji.

Strategia wzrostu integruje marketing strategiczny z finansami firmy

W procesie formułowania strategii LAP development przeprowadza szczegółową analizę finansową badając sprzedaż, ceny, marże oraz inne zmienne wpływające na rentowność, wynik sprzedaży, wartość marki i wartość przedsiębiorstwa. W efekcie powstaje strategia wzrostu, w której marketing zostaje ściśle zintegrowany z finansami.

Doradztwo strategiczne Krakow