Kraków

Wsparcie sprzedaży, coaching handlowców, usprawnianie procesu

Usługi ukierunkowane na wzrost efektywności sprzedaży, usprawnienie procesu oraz jakościowe lub/i ilościowe wzmocnienie działu sprzedaży i zespołu handlowców.

Wsparcie sprzedaży to doskonalenie procesu, procedur i narzędzi sprzedaży

Wzrost efektywności istniejących w przedsiębiorstwie struktur handlowych wymaga usprawnienia procesu sprzedaży. Wsparcie sprzedaży realizowane przez specjalistów LAP development obejmuje analizę oraz doskonalenie istniejącego procesu, procedur i stosowanych narzędzi sprzedażowych.

Zmiany w procesie sprzedaży wymagają szkoleń i coachingu handlowców

Kluczową kwestią w usprawnianiu procesu sprzedaży jest przekonanie personelu działu handlowego do zmian oraz zapewnienie mu wsparcia poprzez szkolenia i coaching. W tego typu projektach handlowcy korzystają z pomocy LAP development w zakresie opracowywania ofert i prezentacji handlowych, przygotowywania spotkań z klientami oraz planowania i realizacji targetów sprzedaży.

Outsourcing marketingowy Kraków