Kraków

Zintegrowana komunikacja, public relations, reklama, event marketing

Zintegrowana komunikacja marketingowa wykorzystuje różne, uzupełniające się kanały komunikacji w celu wzmocnienia oraz utrwalenia przekazu reklamowego.

Zintegrowana komunikacja wzmacnia oraz utrwala przekaz reklamowy

Zintegrowana komunikacja polega na wykorzystaniu różnych, uzupełniających się kanałów komunikacji w celu zwiększenia skuteczności przekazu reklamowego. Proces projektowania i opracowywania zintegrowanych narzędzi komunikacji wymaga odpowiedniego podejścia oraz całościowego spojrzenia na komunikację marketingową marki. Proces ten wspierany jest w LAP development przez konsultantów marketingu strategicznego.

Zintegrowana komunikacja jest ważna zarówno w krótkim jak i w długim okresie

Zintegrowana komunikacja marketingowa jest szczególnie istotna w kampaniach reklamowych ukierunkowanych na realizację celów marketingowych i sprzedażowych w krótkim okresie. Z drugiej strony stanowi ona fundament budowy wizerunku marki w długim okresie.

Agencja marketingowa Kraków