Kraków

Analiza strategiczna, analiza SWOT, audyt strategiczny przedsiębiorstwa

Analiza strategiczna to punkt wyjścia do opracowania strategii rozwoju i strategii wzrostu. W wyniku analizy odkryte zostają strategiczne szanse dla przedsiębiorstwa.

Analiza strategiczna to punkt wyjścia do opracowania dobrej strategii

Analiza strategiczna / analiza SWOT to punkt wyjścia w procesie formułowania lub weryfikacji strategii. W wyniku analizy strategicznej prowadzonej przez LAP development dokonywana jest ocena pozycji konkurencyjnej i potencjału przedsiębiorstwa oraz prognoza rozwoju rynku i branży.

Dzięki analizie strategicznej definiujemy źródła wzrostu i kierunki rozwoju firmy

Analiza strategiczna pozwala określić potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa oraz wskazać najbardziej efektywne kierunki wzrostu i rozwoju organizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu jej zasobów. W analizie strategicznej LAP development stosuje podejście interdyscyplinarne łącząc różne metody oraz techniki analityczne. Prowadząc analizy w sposób innowacyjny i nieszablonowy mamy szansę, aby ich wyniki były odkrywcze.

Doradztwo strategiczne Krakow