Kraków

Badania i analizy rynku, badania marketingowe, audyt marketingowy

Badania, analizy i audyty marketingowe pozwalają dokonać diagnozy aktualnej sytuacji oraz stworzyć rekomendacje w zakresie przyszłych działań marketingowych.

Badania, analizy i audyty marketingowe dostarczają wielu ważnych informacji

Badania, analizy i audyty marketingowe stanowią pierwszy etap projektów doradczych lub są realizowane jako osobne projekty. Ich celem jest weryfikacja i dokonanie oceny dotychczasowych działań marketingowych, pozyskanie określonych informacji dotyczących otoczenia rynkowego lub opracowanie rekomendacji na temat sposobów zwiększenia efektywności marketingu przedsiębiorstwa.

Umiejętna analiza pozwala wyciągnąć kluczowe wnioski dla marketingu

Działania badawcze, analityczne oraz audytorskie w zakresie marketingu to kluczowa kompetencja LAP development. Oznacza ona znajomość źródeł i sposobów zbierania informacji, umiejętność ich analizy oraz właściwej interpretacji, a przede wszystkim możliwość formułowania wniosków kluczowych dla marketingu firmy.

Doradztwo marketingowe Kraków