Kraków

Wsparcie marketingu, działania marketingowe, promocyjne, reklamowe

Usługi obejmujące realizację ustalonych działań marketingowych jako zewnętrzny dział marketingu firmy Klienta. Nadzór doświadczonych menadżerów marketingu.

Wsparcie działań marketingowych firmy przez zewnętrzny dział marketingu

W ramach outsourcingu marketingowego przedsiębiorstwo może realizować ustalone działania marketingowe, promocyjne lub reklamowe za pomocą zasobów LAP development. Zakres działań zależy od celów oraz dostępnego budżetu i może obejmować całość lub wybrany fragment marketingu przedsiębiorstwa.

Nadzór doświadczonych menadżerów marketingu i wsparcie konsultantów

Ideą outsourcingu marketingowego dostarczanego przez LAP development są nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim efektywność działań marketingowych. Dlatego działania realizowane są pod nadzorem doświadczonych menadżerów marketingu oraz dodatkowo wspierane przez konsultantów marketingu strategicznego.

Outsourcing marketingowy Kraków