Kraków

Zarządzanie marką, kierowanie marketingiem marki, produktu, kategorii

Usługa polegająca na kierowaniu marketingiem marki przez dedykowanego brand managera, który dodatkowo otrzymuje wsparcie w zakresie marketingu strategicznego.

Zarządzanie marką oznacza kierowanie całościowym marketingiem marki

Zarządzanie marką to usługa polegająca na kierowaniu całokształtem działań marketingowych dla danej marki przez dedykowanego brand managera LAP development. Działania z zakresu marketingu marki obejmują między innymi analizę sprzedaży, badania i monitoring rynku, promocję, trade marketing oraz ścisłą współpracę ze strukturami handlowymi przedsiębiorstwa.

Brand manager pracuje z konsultantami marketingu strategicznego

Menadżer zarządzający marką współpracuje ściśle z konsultantami LAP development, co ma na celu wykorzystanie w jego działaniach metod i technik marketingu strategicznego oraz doświadczenia i najlepszych praktyk zarządzania marketingowego.

Outsourcing marketingowy Kraków